PDA

View Full Version : Mưa CHiều - Lâm Thúy Vânchopper1
04-11-2008, 06:17 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.mediamax.com/frogdude/Hosted/HQPD/Muachieu_pd.gif');width:600px;height:376px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><font color="yellow" face="times new roman" size=1><i>
<br />
<b>Mưa Chiều<b/>
<br />
Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều <br />
Bước chân dầm mưa trống vắng cô liêu <br />
Từng vòng tay đầy ôm ấm tình yêu <br />
Em vẫn như chim nhỏ ban chiều<br />
<br />
Kêu ngất theo như về cuối đèo <br />
Ai đem mưa đến cho em âu sầu <br />
Tiếng mưa buồn tênh thiếu bước chân nhau <br />
Trời còn mưa hoài trên phố hàng cây <br />
<br />
Không có ai che lạnh vai gầy <br />
Mình thở dài với trời mưa bay <br />
Mưa vẫn rơi trên hàng mi ..... ướt <br />
Và mưa mưa vẫn rơi trên làn môi .... buồn <br />
<br />
Làm sao anh quên được phút giây này <br />
Làm sao anh xa được mối tình say .... cuối đời <br />
Sao em đi mãi giữa cơn mưa buồn <br />
Nổi đau nào hơn đến bước cô đơn <br />
<br />
Lòng mình bây giờ hoang vắng lẻ loi <br />
Trăm dối gian xin trả cho người <br />
Giờ chỉ còn tiếng buồn mưa rơi ... <br />
<br /></td></tr></table><embed style="filter:Grey(); WIDTH:600px; HEIGHT: 25px" src="http://www.mediamax.com/frogdude/Hosted/HQPD/MuaChieu_LamThuyVan.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed>
</center>