PDA

View Full Version : Nhớ Tiếng Quạt UH-1 TTPS khoá 72G
01-22-2011, 07:29 PM
Kính các anh, các bạn cùng ngành UH-1.
Gởi đến quý anh, quý bạn, tiếng cánh quạt của UH-1 nhắc nhớ câu chuyện ngày nào của anh em chúng ta.
( Cám ơn anh Lê văn Ut IP/ PĐ 245 Lôi Bằng Biên Hòa.)
PS-khóa 72 G
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1295724220.jpg
http://www.freewebtown.com/sportnguyen/Uh1sound.mp3