PDA

View Full Version : Thành Kính Phân ƯuThienbang
01-15-2011, 04:10 PM
Các Bạn Liên Khóa SVSQKQ 72&73 Thân mến,
Tốt đại diện các anh em cựu SVSQKQ/LK 72&73 vùng Đông Bắc Hoa kỳ .Vừa nghe tin thân Phụ của Trần Đình Huy khóa 73H . Cụ Ông Trần Túc mất lúc 16:35PM ngày 15-01-2011 mới mất tại Vietnam ( HUẾ ) hưởng thọ 94 tuổi.
Gia Đình Tốt Nguyễn Và các anh em Thành thật chia buồn Huy cùng với Gia đình . Cầu Nguyện Hương hồn Cụ Trần Túc về cõi Phật.

Phòng Trực
01-15-2011, 05:58 PM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1295025221.jpg

Phòng Trực HQPD vừa nhận được tin buồn

Thân Phụ của bạn Trần Đình Huy cựu SVSQ/KQ -73H . Cụ Ông Trần Túc mệnh chung lúc 16:35PM ngày 15-01-2011 tại Huế Việt Nam hưởng thọ 94 tuổi.( Sẽ được an táng tại Huế Việt Nam )

BĐH/HQPD cùng anh em SVSQ Liên Khóa thuộc HQPD thành kính chia buồn
cùng gia đình bạn Trần đình Huy và tang quyến. Xin cầu nguyện cho vong linh cụ ông Trần Túc sớm được tiêu diêu miền cực lạc.