PDA

View Full Version : welcome Charliemdochimtroi
04-09-2008, 12:09 PM
Thân chào cb Charliemdo tham gia Hội Quán Phi Dũng. Các bạn hiền HaoTL,ThDaiHan, HowD, Taubay... đang thế chờ để "tính sổ" với bác. Chúc bạn tìm thấy đôi phút... "hồi hộp" khi viếng thăm Hội Quán.:3:

ThDaiHan
04-09-2008, 06:17 PM
Chào đón bạn hiền :ukliam2: .... sao chậm quá dzị .. bay trực thăng hả ... :sunrang: