PDA

View Full Version : Lạnh



TAM73F
12-24-2010, 05:16 AM
Cái lạnh năm nay lạnh quá ta !
Lạnh từ trong ruột lạnh ra da
Mền len đắp cặp còn rên rỉ
Áo lạnh choàng đôi vẫn hít hà
Máy sưởi mở hoài e tốn đìện
Ðiều hoà xài mãi sợ hao ga !
Ước chi như thuở còn phong độ
Phải, trái mỗi bên..ấp một bà . :rauch0001: :40: