PDA

View Full Version : Video tranh vẽ "Green Field"Ninhgia
11-19-2010, 03:44 AM
Một thiên tài hội họa. Xin cám ơn bạn hiền Nhuận Nguyễn sưu tầm và gởi tặng.<object width="650" height="480" id="player"><param name="movie" value="http://www.authorstream.com/player.swf?p=662602_634257126015033750&pt=2" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://www.authorstream.com/player.swf?p=662602_634257126015033750&pt=2" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="650" height="480"></embed></object>