PDA

View Full Version : Phân Ưu cùng IP Nguyễn văn Thu Thần Chùy PĐ 211 Cân ThơPhòng Trực
11-18-2010, 12:46 AM
Thành Kính Phân Ưu

Hội Quán Phi Dũng vừa nhận tin trể:

Thân Mẫu của anh Nguyễn văn Thu IP Phi Đoàn- 211 Thần Chùy Cần Thơ

cụ Bà Lê Thi Liệu vừa mãn phần tại Nam California USA

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1266047667.gif

BĐH/HQPD xin gởi lời chân thành chia buồn cùng AC Nguyễn văn Thu & Phượng Linh cùng tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh cụ Bà sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.