PDA

View Full Version : Tạ Từ Trong Đêm - Phương Dung & Băng Tâmchopper1
03-31-2008, 03:33 PM
<center>
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XFwxYi4s-ls"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XFwxYi4s-ls" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="625" height="555"></embed></object><center>