PDA

View Full Version : ở VIỆT NAM hiện nay !TAM73F
10-19-2010, 11:29 PM
:icon_tongue:

Nhà cầm quyền VN viết :
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý,
nhân dân làm chủ đất nước.


Dân đọc và viết :
Đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước.


5 Bàn Tay : :icon_tongue:
Đảng CHỈ TAY
Nhà nước RA TAY
Quốc hội GIƠ TAY
Mặt trận VỖ TAY
Thằng Dân TRẮNG TAY