PDA

View Full Version : SBTN: Việt Dũng phỏng vấn cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm‏TAM73F
10-11-2010, 09:53 PM
Chương Trình Đặc Biệt phổng vấn Cựu Thủ Tướng VNCH Trần Thiện Khiêm .:rose:


1 / http://www.youtube.com/watch?v=WQpBfZjkaqM


2/ http://www.youtube.com/watch?v=MyUsJISaqa4


3/ http://www.youtube.com/watch?v=Ps70AOL2_HI

4/ http://www.youtube.com/watch?v=E3pRbsLdbkw