PDA

View Full Version : Đồng Hồ sử dụng cho tất cả Thế giới ,đủ mọi khía cạnhTAM73F
09-30-2010, 05:25 PM
Mời tất cả các NT xem ,khi muốn biết giờ trên Thế giới và những bản ghi
liệt kê mọi việc theo Thống Kê v.v.v....
Rất hay , khi cần nghiên cứu


http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf


TAM73F

:small_heart_3: :small_heart_3: :small_heart_3: :small_heart_3: