PDA

View Full Version : Thơ của Hàn Mạc Tử được khắc trên gỗ tại Đồi Mộng Mơ DalatPhòng Trực
08-27-2010, 02:43 AM
Hàn Mạc Tữ được giới yêu chuộng thi văn xem là thần tượng cũa thi ca lãng mạn Vietnam

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1282876474.jpghttp://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1282876304.jpg
Đường lên mộ Hàn Mặc Tử được cải táng trên đồi Ghềnh Ráng
(nay là Đồi Thi Nhân)-Quy Nhơn.

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1282876243.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1282876429.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1282876523.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1282876567.jpg