PDA

View Full Version : Phim Hội Ngộ LK UH-1 Quốc NộiPhòng Trực
08-19-2010, 02:51 AM
HQPD vừa nhận được bộ phim đêm Hội Ngộ 6 Khóa HTTT Quốc Nội gồm 3 phần, xin lần lượt giới thiệu cùng quý Niên Trưởng và quý bạn Liên Khóa.


Phần 1: Chào đón, giới thiệu

<object width="650" height="488"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xehs65?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xehs65?additionalInfos=0" width="650" height="488" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>

Phòng Trực
08-19-2010, 11:37 AM
Phần 2: Nghi Lễ Khai Mạc


<object width="650" height="488"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xehvo6?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xehvo6?additionalInfos=0" width="650" height="488" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>

Phòng Trực
08-19-2010, 05:53 PM
Phần 3 : Đáp Từ của khách mời tham dự

<object width="650" height="488"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xei08t?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xei08t?additionalInfos=0" width="650" height="488" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>


Trên đây là một số tiết mục được trích đăng lại từ DVD "Hội Ngộ Liên Khóa Hoa Tiêu Trực Thăng UH-1 Quốc Nội, KQVNCH". Quý NT hay quý bạn không tham dự đêm Hội Ngộ trên muốn có bộ phim thật quý giá nầy với đầy đủ mọi tiết mục văn nghệ, dạ vũ, bán đấu giá các hình ảnh kỷ niệm KQ... xin liên lạc với ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa UH-1 theo địa chỉ ghi trong các thông báo đã đăng trên HQPD trước đây : http://hoiquanphidung.com/showthread.php?3875-Thông-Báo-8(-LK-UH-1-Hội-Ngộ-July-04-2010).
HQPD thành thật cám ơn BTC Hội Ngộ Các Khóa Hoa Tiêu Trực Thăng Quốc Nội đã gởi tặng.
Phòng Trực HQPD