PDA

View Full Version : Chống già Vợ trẻ là Tiên ! Vợ già Chồng trẻ ( DVH ) là Duyên lệnh Hồ !TAM73F
07-29-2010, 10:45 PM
:rose: Xem hình để thấy "cháu" Đàm Vỉnh Hưng đi lấy Bà già ; đúng theo lời dạy của VC, cứu cánh biện minh cho phương tiện - làm gì cũng không care, miển chộp đến mục tiêu là OK. :41: :41: :41:http://www.mautam. net/forum/ viewtopic. php?t=57239