PDA

View Full Version : "H.O. & TPB quốc doanh" ? Hảy Coi Chừng và Thận Trọng !TAM73F
07-19-2010, 10:18 AM
Xin hãy thận trọng.
Đừng vì mục đích.. cá nhân để rồi "gián tiếp tiếp tay" với Cộng Sản Việt Nam.


Kính chuyển - Không những có HO quốc doanh mà còn có cả TPB quốc doanh vì mafia CSVN có đầy đủ giấy tờ hoặc chi tiết do lấy được ở các lời khai của các quân nhân của QLVNCH (từ tên tuổi, cấp bậc, số quân, binh chủng, đơn vị, cấp chỉ huy, ...). Do đó VC đã thành công "xuất cảng" một số HO cũng như moi tiền quyên góp của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại giúp cho các Thương Phế Binh tại quê nhà.

---------ooooo---------"H.O. quốc doanh"

CS chúng xuất cảng qua đây hàng ngàn "H.O. quốc doanh" nữa chứ không chỉ các cha cố, các sư công an thuộc loại "quốc doanh" mà thôi. Chúng có cả những người miền Nam không hề có mặt trong quân ngũ VNCH nhưng chúng đưa qua đây với đầy đủ giấy tờ, từ tấm thẻ căn cước quân nhân, sự vụ lệnh cũ, bằng lái quân xa, giấy ra tù cải tạo của chúng "học tập quá 3 năm", đủ tiêu chuẩn để Mỹ cho vào Hoa kỳ hợp pháp theo diện H.O.

Chính một người H.O. "quốc doanh" đã được người bạn anh vô tình "chiêu hồi" được, cảm kích vì được tận tình giúp đỡ hai cha con qua thân tứ cố, đã vì sợ bị chúng thủ tiêu, hãm hại, bỏ xa thành phố, ở vùng hẻo lánh cho yên thân. Khi bị ung thư gần chết mới thú nhận với anh bạn của anh rằng hắn cảm kích, trước khi chết, nhờ anh sau này nói lại cho đứa con trai biết. Y kể hết, VC trước khi cho y đi Mỹ, đã cho y vào một nơi để "học tập" vài tháng những điều phải khai với Mỹ về quá khứ. Y phải học thuộc lòng chi tiết cá nhân, đơn vị phục vụ, đơn vị trưởng tên gì, cá tính, nhân dáng, vv...

Nghĩa là từ một kẻ thường dân, được chúng mặc cho bộ quân phục với lý lịch đầy đủ của một cựu quân nhân có thật đã chết trong lao tù hay trong chiến trận... bây giờ "sống lại" và qua Mỹ làm 3 nhiệm vụ cộng sản bắt phải làm, có bọn CS nằm vùng tại hải ngoại giám sát và kiềm tỏa.

Ba nhiệm vụ đó là:
(1) Tham gia sinh hoạt cộng đồng tích cực dưới ngọn cờ vàng có thành tích "chống cộng" nổi bật và được quần chúng tin tưởng.
(2) Xâm nhập vào một hay nhiều đoàn thể, tổ chức Quốc gia, đạt cho được những chức vụ lãnh đạo.
(3) Trong bất cứ một cương vị nào, cũng khôn khéo gây chia rẽ các cá nhân, lợi dụng tạo xung khắc, đố kỵ, mất tin tưởng giữa các cá nhân, tạo rạn nứt, làm suy yếu hay tan rã các tổ chức này bằng cách chĩa tất cả nỗ lực đốn ngã mọi cá nhân chống cộng thực sự. tạo các vụ kiện khiến những cá nhân đó bị gục và nản lòng, rút lui khỏi các hoạt động "chống cộng"...

Y còn nói ra cả tên những tờ báo, những Website trương lá cờ vàng nhưng được cộng sản nuôi dưỡng và chỉ đạo đường lối chống cộng (!). Nói cả tên tuổi một ông chủ tịch cộng đồng và vài ông hội trưởng hội đoàn ở Cali. là "H.O. quốc doanh" học cùng lớp với y.