PDA

View Full Version : Nhạc của Phan Văn Hưng ,nhạc chống Cộng rất hay .TAM73F
07-18-2010, 10:52 AM
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FK6GXwSYOi4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FK6GXwSYOi4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>


sau đó tìm Bài : Người Tù K18 '' về đi Em,đừng đi thăm nửa ! Em ơi ''