PDA

View Full Version : Gái ba miền .loibangTQLC
06-29-2010, 10:36 PM
Gái 3 Miền

Tác Giả: Quý Bùi

Tình Gái Nam
Ý chèng ui
Hổng được đâu
Cái mặt ngầu
Tui ớn lạnh
Ngồi bên cạnh
Rục rịch hoài
Lỡ gặp ai
Kỳ qúa hà
Thôi dzô trỏng
Cho thỏa lòng
Đồ qủy sứ
Để từ từ
Nè cha nội


Tình gái Trung


Dị kể chi
Răng làm rứa
Người chi mô
Nhột thấy mồ
Anh bên nớ
Tui bên ni
Răng cớ gì
Ưa lấn đất
Đừng lật đật
Mạ ra chừ
Mang tiếng hư
Nói nhỏ nì
Tối nay hỉ


Tình gái Bắc


Em chả đâu
Ngượng lắm đấy
Ai lại thế
Cứ như ranh
Tí tẹo thôi
Nhớ đấy nhé
Mặt dầy tợn
Chỉ nghịch ngợm
Không ai bằng
Cứ hung hăng
Như ăn cướp
Thôi cũng được
Phải giao trước
Cấm chạy làng
Hễ lang bang
Em xẻo trước

:ukliam2::ukliam2::ukliam2:

Phòng Trực
02-23-2011, 02:57 PM
HQPD vừa nhận được thư của anh Quý Bùi, tác giả bài thơ trên đây, yêu cầu sửa lại tên tác giả cho đúng. Thay mặt BĐH/HQPD, Phòng Trực HQPD thành thật xin lỗi tác giả cho sự sơ xuất nầy.
Lý do sau khi kiểm chứng: Niên Trưởng LoibangTQLC là người post bài thơ trên nhận được bài thơ từ email của groups mà không có tên tác giả (thường thường những bài thơ văn hay được truyền nhau qua email nhiều lần nên cuối cùng không còn biết tác giả là ai), thấy bài thơ xuất sắc nên anh post lên Hội Quán để chia xẻ với bạn bè.
Nhân dịp nầy cũng xin lưu ý quý bạn khi post bài cần chú ý hơn về nguồn gốc của bài viết. Nếu không rõ nguồn hay tác giả, có thể ghi "Sưu Tầm online" cho đến nguồn gốc được xác định và điều chỉnh lại.