PDA

View Full Version : Phân ƯuphuongTV1
06-05-2010, 03:44 PM
Chúng tôi vùa nhận được tin buồn

Chuẩn Tướng

NGUYỂN NGỌC OÁNH

NGUYÊN CHỈ hUY TRƯỞNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KHÔNG QUÂN NHA TRANG

Đã xếp cánh yên nghĩ vào lúc 4 giờ 59 phút sáng Ngày Thứ Hai 25 tháng 5 năm 2010
tại tư gia Irvine California

HƯỞNG THO 86 TUỔI

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu Hương hồn Chuẩn Tướng sớm an lạc trong cõi vĩnh hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TOÀN THỂ SVSQ/KQ LIÊN KHÓA 72-73 BẮC CALI
-Tuần Báo Thằng Mõ San Jose Bắc Cali
-Gia đình Không Quân Lê Văn Hải
-Gia đình Không Quân Huỳnh Trinh Phương
-Gia đình Không Quân Bùi Văn Lạc
-Gia đình Không Quân Phan Kim Dũng
-Gia đình Không Quân Đinh Viết Thành
-Không Quân Nguyển Văn Tịnh