PDA

View Full Version : Happy Birthday Hạng Minh Hoàn-72GPS khoá 72G
06-04-2010, 11:42 PM
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m44z-223UYE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/m44z-223UYE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>

Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Hiền Hoàn Nico -72G