PDA

View Full Version : Tuyệt Tình Ca -Huyền Diêu Thuchopper1
03-18-2008, 01:44 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/Huyendieuthu/tuyettinhca_PD.gif');width:450px;height:550px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><dl><dl><font color="yellow" face="times new roman" size=1><i>
<b>Tuyệt Tình Ca</>
<br />
Từng đêm xuống thương em mỏi mòn <br />
Nghìn xa cách yêu em vẫn còn<br />
Vì yêu em, tôi xót xa<br />
Yêu em xót xa đêm từng đêm<br />
<br />
Rừng với núi mãi nghe tình ca<br />
Đêm khuya khoắt tim ta vọng xa<br />
Chờ ta chi hỡi em, thương em lẻ loi phương trời nào<br />
<br />
Thôi em yêu đừng chờ ta nhé<br />
Khi hương xuân cuộc đời đang hé<br />
Mong ta chi ngày về xa lắm<br />
Sẽ mỏi mòn chết trong âm thầm (repeat từ đâu)<br />
<br />
Ta mong em tìm vào quên lãng<br />
Quên ta đi môt đờI phong đãng <br />
Bao bê tha để rồI chôn kín<br />
Những hạnh phúc dấu yêu âm thầm<br />
<br />
Ôi hạnh phúc miên man xa vời<br />
Như xé nát tim ta người ơi<br />
Ta thèm khát môi em nồng nàn <br />
Ta thèm muốn bóng dáng em dịu dàng<br /></td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:450px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/Huyendieuthu/Tuyet%20tinh%20ca.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>

chimtroi
03-18-2008, 04:02 PM
Cám ơn Ch1.
Nhạc hay, hình đẹp quá....:43: