PDA

View Full Version : Vài gương mặt thân quen LK/KQ 72 &73 Nam CALIPS khoá 72G
05-16-2010, 04:43 AM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1274026879.JPG

Hi All, gởi đến quý anh vài gương mặt thân quen, dù bao năm không gặp nhưng tình bạn LK/SVSQ 72& 73 vẫn còn đầy, nhât là chưa có gì gọi là già. Nhìn vào từ bên tay phải của bạn là :Thịnh (73C) Hùng (72H) Tài (73D) Quốc (73C) Phước(72G) Hải (72E) Nguyển Na(72A)Tâm -class7503 Sheppard (72A)và Vinh(73A).