PDA

View Full Version : Lời hịch Muôn ĐờiPS khoá 72G
04-24-2010, 03:51 AM
Lời hịch Muôn Đời-
- Viết, theo lịch sử xưa nay
- Viết, báo cho ai mang mộng xâm thực
- Viết, báo cho ai tiếm vị tiếm danh
- Viết, bởi truyền thống anh hùng bất khuất của Dân tộc VN
- Viết, bởi tinh anh, cốt cách, khí khái phi thường của dòng giống Lạc Hồng.

Hoàng Sa cùng với Trường Sa
Hai vùng quần đảo là nhà Việt Nam
Đã nhiều thế kỷ đan thanh
Biết bao sử sách rành rành khắc ghi
Cộng Tàu, ngang ngược kiêu kỳ
Bá quyền xâm thực, cướp đi, dễ nào
Bảo cho, không nhớ hay sao
Ngàn năm cuốn chạy, kêu gào trời mây
Nguyên Mông, hớt hãi mặt mày
Hán Minh, xốc xếch, xéo dày tan hoang
Nhà Thanh, xơ xác rã hàng
Hỡi người phương Bắc, xềnh xoàng khéo quên
Nếu ta điểm mặt, chỉ tên
E rằng sỉ nhục, ê mình khó coi
Bảo cho, nhớ kỹ mấy lời
Ta đây không nỡ mà khơi tro tàn
Theo dòng lịch sử băng ngang
Cha ông ngươi đã ê càng nước ta
Ta không kể tội can qua
Nay ngươi lại động Nhị Sa, coi chừng
Bao phen khiếp đảm, kinh hồn
Chạy chui ống cống, ống đồng, nhớ không
Bạch Đằng, xác nghẽn dòng sông
Chi Lăng, Vạn Kiếp, xương chồng núi cao
Bao phen, rồi cũng bôn đào
Nói ra hổ mặt anh hào biết chưa
Hịch ban, ngươi nhớ thì chừa
Nếu không, sỉ nhục thêm thừa mai sau
Việt Nam không có dễ đâu
Bao mộng xâm thực, ê đầu, ố danh
Việt Nam không chuộng chiến tranh
Nhưng ai cưỡng chiếm, tơ mành ra tro
Bao thời, tháo chạy, vắt giò
Bao thời, tháo chạy, xin – cho – quy – hàng
Việt Nam lẫm liệt đường đường
Bảo cho, đừng đụng giang sơn nước này
Dù cho Nam – Bắc – Đông – Tây
Bảo cho, không dễ xéo dày Việt Nam .

Tháng 12 – 2007
Giang Mặc Tử

---:holding::holding:___