PDA

View Full Version : Dấu Tình Sầu - Kiều NgaThDaiHan
03-12-2008, 06:54 PM
<center><img src="http://hoiquanphidung.com/nhac/dautinhsau.jpg" width=560>
<embed style="filter:grey(); WIDTH:560px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/thdaihan/HQPD/AmNhac/Dautinhsau/Dautinhsau_KieuNga.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>

chimtroi
03-13-2008, 10:22 PM
Cám ơn Bạn hiền TDH.
Đã lâu mới được nghe lại dòng nhạc muợt mà của Ngô Thụy Miên, để nhớ về thời tuổi hồng đầu 70, xôn xao với những mớ tình vụn vặt dể thuơng, đã ghi lại dấu ấn một thời qua các tiếng hát hàng đầu Khánh Ly, Lệ Thu...:105: