PDA

View Full Version : Tàn Tốt tứ6Mao
04-15-2010, 03:43 PM
Đọc bài "Tàn tốt" của Tùng Thiện Vương, chú vua Tự Đức, thấy hay quá
nên họa vận, mời quý vị xem...


Tàn tốt tứ

Hốt tư phá quốc đoạn trường hoàn
Thế sự ký, vong trung ý ban
Bạch phát bất hề hạnh vận đáo
Trọng ân khuyết nhất hận duy quan


(Chợt nghĩ nước tan luống đoạn trường
Nhớ quên thời cuộc vấn cùng vương
Tuổi già nào đợi cơ may đến
Ơn nặng không đền thấy oán thương)

6M

*trong tứ trọng ân, thì ơn quốc gia xã hội phải được kể hàng đầu.
*câu cuối dịch Ơn nặng thiếu một, hận mà chỉ nhìn xem...