PDA

View Full Version : Nổi buồn Hoa Phuợng - Phuơng DungThuyduong
03-12-2008, 04:15 AM
<center>
Sorry cb Chopper1, thêm vào list tiếng hát của Phuơng Dung cho đủ bộ...
Tiếng hát Lệ Thu ở đây (http://hoiquanphidung.com/showthread.php?t=325)

<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://img267.imageshack.us/img267/374/noibuonhoaphuongvo8.jpg');width:330px;height:480px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><dl><font color="purpose" face="times new roman" size=1>
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,<br />
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương<br />
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,<br />
Phút gần gủi nhau mất rồi<br />
Tạ từ là hết người ơi!<br />
<br />
Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,<br />
biết ai còn nhớ đến ân tình xưa<br />
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,<br />
những chiều hẹn nhau hết rồi,<br />
giờ như nước trôi qua cầu.<br />
<br />
Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi<br />
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,<br />
buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc<br />
Mối u hoài này ai có haỵ<br />
<br />
Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,<br />
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.<br />
Màu hoa phượng thắm như máu con tim,<br />
mỗi lần hè thêm kỷ niệm<br />
Người xưa biết đâu mà tìm </font></i><br />
<br />
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:330px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/canhbang/Phuong%20Dung%20-%20Noi%20Buon%20Hoa%20Phuong.mp3" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>

ThDaiHan
03-12-2008, 12:27 PM
Thanks cb ThuyDuong .... không biết mượn bộ hình cuả cb Chopper1 ... chừng nào trả đây ? .... hihi :D