PDA

View Full Version : Danh sách quân nhân thuộc QL Việt Nam Cộng Hòa đã tự sát trong những ngày cuối cùngcaonguyen
03-25-2010, 05:18 PM
<div align="center"><iframe src="http://vietlinhweb.com/Diendan/vietlinh/anhhunglietnu.html" scroll="yes" border="no" height="600" width="700"></iframe></div>

thanh43QS
03-27-2010, 03:23 AM
Can sua doi ve ban tin tren:
#10: Thieu Ta Ma thanh Nghia thuoc tieu khu Bac Lieu da tu van truoc va khi gia dinh dang lo viec tan liem thi bi VC lam kho de cho gia dinh nen ba vo cua Thieu Ta Nghia da tu van sau do...
#35. Tinh Ca Mau la An Xuyen va khong co dinh liu gi den Ba Xuyen (Ba Xuyen la tinh Soc Trang)...tieu khu cua Soc Trang va tieu khu Ca Mau biet lap voi nhau...

Nguyen Van Thanh 43 HTQS
Phi Doan 116 SD4KQ
949-690-0206 (cell)
donovanlcd@yahoo.com