PDA

View Full Version : Thơ Tuổi Già .loibangTQLC
03-18-2010, 07:48 PM
Bao nhiêu tuổi là Già ???

60 chưa phải đã già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới bắt đầu già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương (sướng thì có sướng nhưng không bằng thuở phương phi)
100 có lệnh diêm vương
Cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời
:33::33::33: