PDA

View Full Version : Tiền và Vợ .loibangTQLC
03-18-2010, 07:37 PM
TIỀN VÀ VỢCòn tiền... vợ nói líu lo,
Hết tiền thì... vợ hét, vợ "ho" suốt ngày!
Còn tiền... vợ hiền như nai,
Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi!
Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa!
Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh!
Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường!
Còn tiền... nựng nịu... mến thương,
Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!

:icon_guitarist::icon_guitarist::icon_guitarist:

cau Ut
03-18-2010, 08:06 PM
Còn tiền...
... như chơi!!!Phải chi loibang TQLC cảnh cáo sớm thì c/U đã khg dám lấy dzợ lần thứ... hai, thôi nhưng đằng nào cũng lỡ một đời huê rồi , thân trai mười hai bến nước trong nhờ đục thì mình... 'tan hàng, cố gắng' tìm bến khác !