PDA

View Full Version : 200 bức hình vô cùng quí giá của thời Việt Nam Cộng Hoà.TAM73F
03-15-2010, 08:53 AM
Sàigòn,Vủng Tàu ... trước năm 1975.
:41:

Kính mời các bạn click vào link dưới đây để xem 200 bức hình vô cùng quí giá của thời Việt Nam Cộng Hoà.

www.flickr.com/photos/9854423@N08/