PDA

View Full Version : Tìm Người Thân Quen72f219longma
03-13-2010, 07:09 AM
:105:Tôi : Võ thị Liễu tìm người em là Tôn Thất Lưu ,trước làm việc ở trường Sinh Viên Sĩ Quan tại Thủ Đức ,nay ở đâu đã mất tin tức từ lâu sau 1975, Nếu có ai biết được tin tức về Lưu, xin giúp dùm ,rất cám ơn

Số phone 323-286-2264 hoặc thư về 389 E. Bloom st. #263 Los Angeles CA 90012

Rất cám ơn nhiều

Võ thị Liễu