PDA

View Full Version : Khóc ông Đại Tướng .loibangTQLC
03-04-2010, 08:10 PM
KHÓC ÔNG ĐẠI TƯỚNG

(Trích " Lịch Sử Đảng Cướp Ngày " - danh mục "Khâu " Phụ Nữ dưới thời Tướng VC Cầm Quần võ nguyên giáp - để nhớ ngày đại tướng VC võ nguyên giáp chết toi theo hồ chủ đô.ng. Nhờ các cháu nằm vũng Net chuyển về cho nhà đảng các cháu dùm nhe! )


Ông đại tướng cầm quần ơi ới ời ...ơi ....
Nghe ông chết ngắc, lìa đời
Khóc ông, đảng có vài lời ...hu ...hu...
Ông đi về với hồ ư ?
Dân reo mừng lắm, tưởng như vỡ trời
Nó bảo đảng chết toi, chết nữa ...
Chết cho nhiều, mỗi bữa, một tên
Chết cho dân nước được yên
Đảng bay còn sống, dân hiền còn đau !
Nay ông chết, chết mau, chết tốt
Nước Việt Nam bớt một tội đồ
Đảng thì bớt đứa bưng bô
Dân đen giảm số ma cô, một đầu
Chỉ phụ nữ là "khâu" bối rối ....
Ai cầm quần sớm tối cho đây ???
Đảng giao ông " vụ việc " này
Ông thi hành rứa, ông hay thấy mồ!
Quần phụ nữ ông vồ, ông vuốt
Ông giữ cho cấm tuột, giỏi không ...
Nay ông về với hồ dâm
Chị em ta có xì xầm... cũng dzui ...

Hu ...hu ... tướng giáp chết rồi
Ai theo phụ nữ chúng tôi , cầm quần ?
Ngày xưa tướng giáp cầm quân
Trả công, đảng bảo cầm quần ... sướng tê
Job ngon, quần láng ... đê mê
Bỗng Diêm Vương gọi tướng về, phí không!

Khóc ông thơ mọn đôi dòng
Cầm quần, đảng chúc mừng ông ... huy hoàng !

Tha Hương sao chép lại