PDA

View Full Version : Đôi Lời Cảm TạLuuChanCai73A
03-02-2010, 12:08 PM
Cảm Tạ

Tôi, Lưu Chấn Cái nguyên Trưởng Khoá (chính thức) 73A SVSQ-PH/ TTHLKQ NhaTrang xin được gửi đến các Niên Trưởng, các đồng môn khoá 73A và các SVSQ/KQ thuộc Liên Khoá 72-73 trong nước cũng như hải ngoại lời cám ơn chân thành vì đã có những giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất cho con trai tôi từ lúc cháu bị bệnh hiểm nghèo cho đến lúc cháu qua đời.

Thay mặt gia đình, một lần nữa xin được nói lên lời cảm tạ và tri ân.
Nhân đây, dù muộn màng nhưng cũng xin kính chúc tất cả SVSQ/KQ Liên Khoá 72-73 một năm mới nhiều sức khoẻ và thịnh vượng.

Lưu Chấn Cái
Trưởng khoá 73A SVSQ/KQ

ThienNga_nt
03-07-2010, 02:23 PM
Cảm Tạ

Tôi, Lưu Chấn Cái nguyên Trưởng Khoá (chính thức) 73A SVSQ-PH/ TTHLKQ NhaTrang xin được gửi đến các Niên Trưởng, các đồng môn khoá 73A và các SVSQ/KQ thuộc Liên Khoá 72-73 trong nước cũng như hải ngoại lời cám ơn chân thành vì đã có những giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất cho con trai tôi từ lúc cháu bị bệnh hiểm nghèo cho đến lúc cháu qua đời.

Thay mặt gia đình, một lần nữa xin được nói lên lời cảm tạ và tri ân.
Nhân đây, dù muộn màng nhưng cũng xin kính chúc tất cả SVSQ/KQ Liên Khoá 72-73 một năm mới nhiều sức khoẻ và thịnh vượng.

Lưu Chấn Cái
Trưởng khoá 73A SVSQ/KQ

Chia Buồn

Được tin quá muộn! Xin chia buồn cùng Lưu Chấn Cái Trưởng Khoá 73A SVSQ/KQ về sự mất mát một người con.Mong thời gian sẽ xoa dịu và làm vơi đi nỗi buồn mất mát này.
Chúc bình an.

TNS.