PDA

View Full Version : Huớng dẫn gởi bài và hình vào trang chính và BlogThuyduong
02-28-2010, 04:09 AM
Quý NT và quý bạn kính mến,

Xin hướng dẫn các buớc để gởi bài lên trang nhất của HQPD và Blog.
Ngòai trang "Diễn Đàn Phi Dũng " tức forum quen thuộc của chúng ta, HQPD có thêm phần CMS ở trang đầu và trang blog. Để có thể gởi bài vào trang nhất và Blog, xin theo các buớc như sau:

1. Gởi bài như thuờng lệ vào trang "Diễn Đàn Phi Dũng" (forum), sửa chửa và gắn hình vào theo như ý.
2. Sau khi gởi bài xong, bên dưới vài viết, bên cạnh các mục edit hay trả lời, thanks... sẽ có thêm 2 mục "promote to Article" (gởi bài lên trang nhất) và "Blog this Post" ( Hình 1)
3. Nhấn vào "Blog this Post" để gởi bài vào blog.
4. Tương tự, nhấn vào nút "promote to Article" sẽ gởi bài lên trang nhất. Các đặc tính:

a. Nếu bài từ forum có chứa hình (link) thì các hình nầy sẽ tự động chuyển sang trang Article (hình 2)
b. Nếu bài không có hình và muốn gắn hình thêm vào , theo các buớc như sau:

- Nhấn nút "Lấy file từ máy lên diễn đàn" bên duới editor (hình 3)
- Chọn nút add files để lấy hình từ máy lên diễn đàn hay để nối link từ nột trang web khác vào (hình 4 và 5)
- Sai khi tên file đuợc chọn đã hiện ra trong khung chọn, bấm nút "upload files" (hình 6)
- chọn tiếp "insert inline" để gắn hình vào editor (hình 7)Hình 1

http://hoiquanphidung.com/Pictures/HD2.png

Hình 2

http://hoiquanphidung.com/Pictures/HD8.png

Hình 3

http://hoiquanphidung.com/Pictures/HD3.png

Hình 4

http://hoiquanphidung.com/Pictures/HD4.png

Hình 5

http://hoiquanphidung.com/Pictures/HD5.png

Hình 6

http://hoiquanphidung.com/Pictures/HD6.png

Hình 7

http://hoiquanphidung.com/Pictures/HD7.png

Thuyduong
03-01-2010, 01:19 AM
Xin bổ túc thêm phần sửa bài đã đăng trên trang nhất (dành cho super mod).

Sau khi bài đã đuợc đưa vào trang nhất, để có thể sửa bài viết, trước tiên rà chuột vào tựa bài, một hình viết chì sẽ hiện ra, nhấn vào đây để vào khung sửa bài (xem hình)

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1267406307.png