PDA

View Full Version : Christmas at Hamburg Germanychopper1
12-22-2007, 04:02 AM
Đây hình ảnh ở Hamburg Germany Giáng Sinh ...

http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/Pictures/Ger1.jpg

http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/Pictures/Ger2.jpg

http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/Pictures/Ger3.jpg

http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/Pictures/Ger4.jpg

enjoy ... mấy ông ....?

chopper1
12-22-2007, 04:04 AM
http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/Pictures/Ger5.jpg

http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/Pictures/Ger6.jpg

taubay
12-24-2007, 12:43 AM
http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/MuaDongMichigan_1.JPG


Michigan ơi, sao mà lạnh qúa!!!
Hình sau nhà taubay, chỉ một ngày tuyết rơi là đủ ski cho cả tuần...

tb

chimtroi
12-25-2007, 08:22 PM
wow..........

White xmas, không phải dễ tìm bác Taubay ơi...
Enjoy nhé.