PDA

View Full Version : Nổi Buồn Hoa Phượng-Nhạc Thanh Sơn, Lệ Thu trình bàychopper1
02-25-2008, 09:48 PM
<center>
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/erdRNJ3OQ6U?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/erdRNJ3OQ6U?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><center>