PDA

View Full Version : Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Họp cachopper1
02-25-2008, 03:31 PM
<center>
Don Hồ, Lâm Thúy Vân, Như Quỳnh, Thiên Kim, Hồng Nhung, Quốc Khanh

<embed src="http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v4751429GMWaHeqc&id=anonymous&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0" allowFullScreen="true" width="540" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
</center>