PDA

View Full Version : Các ông chồng hiền pilotTAM73F
01-11-2010, 11:44 PM
Các ông chồng hiền pilot .

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Tới tháng lãnh lương mới hết hồn!
Tiền lương giao trọn cho bà nhỏ
Nếu không bà nhỏ bảo không thương
Bà lớn thường hay ngắm lạnh lung
Không tiền cũng chẳng hỏi lung tung
Lương anh không đủ anh xài đấy
Chắc là anh phải sống cô đơn
Bà nhỏ thường hay móc bóp tôi
Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi
Bảo rằng bả móc còn hơn để…
Bả lớn móc tiền, ông mất tôi
Thuở ấy nào tôi đã biết gì
Trẻ người, non dạ quá ngu si
Một kiểng hai quê đời tan nát
Hai bà thà chết sống làm chi
Đâu biết đời trai khổ thế nầy
Anh hung hào kiệt lướt trời mây
Kêu trời ngắn cổ trời không thấu
Thôi thì vui với gió cùng cây
Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Bà hai đã biết tôi sạch túi
Bà lớn phương ni vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi…bên cạnh một người…
Mà người đó lại chính là tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Ôm đồm cho lắm, khổ trời ỏi….
Buồn quá, hôm nay xem lại túi
Túi nhiều nhưng mới chứa hai thôi
Còn bao túi nữa mà chứa hết
Giặc lái dời tôi kiếp tả tơi
Tôi nhớ lời người rất xa xôi
Câu hò ru lại khó người ơi
Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi!

NT Út & Thủy