PDA

View Full Version : Xin Còn Gọi Tên Nhau72f219longma
01-09-2010, 01:23 AM
Kính tặng các niên trưởng và các bạn trong Ban Tổ Chức Liên khóa 72-73 SVSQKQ và Ban Tổ Chức Liên Khóa Hoa Tiêu Trực Thăng Quốc Nội Hội Ngộ 2010 tại Little Saigon


<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0YfMnmEvwfw&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0YfMnmEvwfw&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>