PDA

View Full Version : Họp Mặt SVSQKQ LK 72-73 Xmas 09 & Chin Tháng Quân TrườngPS khoá 72G
01-09-2010, 12:56 AM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1262998162.JPG
Họp Mặt SVSQKQ LK 72-73 Xmas 09 ( Thank to Bác Tốt & BTC Đông Bắc Hoa Kỳ )

http://www.freewebtown.com/psportnguyen/9ThangQuanTruong.mp3

PS khoá 72G
01-09-2010, 02:55 PM
Niên Trưởng và Các bạn Thân mến,
Cứ mổi 3 tháng thì bầu ra Chủ Xị tổ chức các anh em SVSQKQ /LK72&73 vùng Đông Bắc Hoa Kỳ họp mặt ngồi lại với nhau hàn huyên tâm sự . Gởi Hình đến các NT và các Bạn xem cho vui. ( Photos by tuan.nguyen.from.USA )
Tốt Nguyễn


http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1263048342.JPG
http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1263048412.JPG
http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1263048462.JPG
http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1263048514.JPG
http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1263048561.JPG
http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1263048614.JPG