PDA

View Full Version : Con quỳ lạy chúa trên trời .loibangTQLC
12-25-2009, 03:12 AM
Con quỳ lạy chúa trên trời .

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều. Chúa ơi !
Con cày hai job hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời

Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rữa chén, bị đòi... tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi.
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quì lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.

72f219longma
12-27-2009, 12:55 AM
Cám ơn anh Lôi Bằng TQLC,

Lời van xin Chúa hay và cảm động quá, nhưng chẳng có lối thoát quá anh Lôi Bằng ơi ...:kk:

Long Mã