PDA

View Full Version : Đêm Đông --Lệ Thu_Diễm Liên72f219longma
12-20-2009, 01:10 AM
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NCKEIUmzwh4&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NCKEIUmzwh4&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>