PDA

View Full Version : Hình Trại Phi Dũngtaubay
02-22-2008, 06:14 PM
CT check coi đây có phải là trại Phi Dũng khi xưa hôn....

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/NhaTrang1.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/NhaTrang2.JPG

taubay
02-23-2008, 04:11 AM
http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/nhatrang5.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/nhatrang6.jpg

Phi trường Nha Trang thì bỏ rồi, muốn ra Nha Trang thì phải đáp ở Cam Ranh...
Công Long Vân, lúc trước tôi vào thì chỉ còn Air VN, và nhà dân chung quanh..
Bải biên thì không còn nhà cấm dùi nửa, sửa lại rất đẹp...