PDA

View Full Version : Đưa Em Vào Hạ - Trầm Tử Thiêngchopper1
02-20-2008, 09:56 PM
<center>
Xin đưa các cb về thờì xuân trẻ khi chúng ta ra đi về miền cát trắng ... :40:
<br />
<table border=2 bordercolor="black" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/Duaemvaoha/devha.gif');width:513px;height:525px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><dl><dl><dl><font color="yellow" face="times new roman" size=2><i>
<br />
<b>Đưa Em Vào Hạ<b/>
<br />
Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày <br />
Qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá <br />
Tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói <br />
Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào <br />
<br />
Tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi <br />
Bạn bè em giờ đây người sương người gió <br />
Chí cả trót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ <br />
Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về <br />
<br />
Quê hương đâu nắng hạ cũng buồn <br />
Nước sông ngăn đôi sơn hà còn gì em còn gì đâu <br />
Mùa hạ qua mau đi nữa đi anh trên con đường quê hương mịt mùng <br />
Thương những chiều nắng dọi bờ sông <br />
<br />
Mùa hè năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ trên ngàn <br />
Em nằm mê mà nghe niềm tâm sự réo <br />
Trăm họ ước mơ mơ mái nhà chiều khói lửa ấm <br />
Lứa tuổi tròn hai mươi tìm lại những đêm ân tình <br />
<br />
Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả hý trường <br />
Nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ <br />
Chén tiễn chén đưa cho rã rời một đêm hẹn ước <br />
Rước áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù <br />
<br />
Thương em đi gót nhẹ chân mềm <br />
Bước trên quê hương điêu tàn <br />
Lặng nhìn em bồi hồi thêm <br />
Dù hạ qua mau anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương bùn mềm <br />
Thương những người giết giặc ngày đêm<br />
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:513px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/Duaemvaoha/duaemvaoha.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>

chimtroi
02-21-2008, 02:47 PM
:105:Nghe nhạc để nhớ về Hạ (Long):CungBia1: