PDA

View Full Version : Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi-Như Quynhchopper1
12-21-2007, 01:46 AM
<center>
<embed src="http://static.timnhanh.com/yumevideo/flash_player/simplePlayer.swf?width=430&height=357&xmlPath=http://video.timnhanh.com/playlist/MTA1NzkwMi00Mjk0NDg=.xml&autoplay=true" autostart="true" autoplay="true" allowFullScreen="true" width="448" height="372" type="application/x-shockwave-flash"pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></center>

Thanhcoi
06-02-2009, 03:12 AM
Xin được cám ơn Chốp pờ một , thank