PDA

View Full Version : Tìm bạncaloc
11-27-2009, 06:12 AM
Tìm Đoàn văn Hửu khóa 72H và học khóa 5HTTT Cần Thơ, bạn nào biết tin tức vui lòng liên lạc Phạm trung Nghỉa nghiaphm@yahoo.cọm thành thật cám ơn

hbinhphuong
11-27-2009, 09:29 AM
Tìm Đoàn văn Hửu khóa 72H và học khóa 5HTTT Cần Thơ, bạn nào biết tin tức vui lòng liên lạc Phạm trung Nghỉa nghiaphm@yahoo.cọm thành thật cám ơn
HI Bạn Caloc
Khóa 3 HTTT Đà Nẳng chúng tôi có tên Đoàn văn Hữu ,trước ở PD 213 với chúng tôi ,nhưng đương sự thuộc Khóa 72F ,trước nghe ở Mỹ ,nay nghe nói qua Úc rồi thì phải