PDA

View Full Version : Vườn Thanh Long (Thuận Hải).chopper1
02-19-2008, 06:29 PM
http://i211.photobucket.com/albums/bb208/acusi1022/DSC_0059-1.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb208/acusi1022/DSC_0060-1.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb208/acusi1022/DSC_0061-2.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb208/acusi1022/DSC_0058.jpg

chopper1
02-19-2008, 06:30 PM
http://i211.photobucket.com/albums/bb208/acusi1022/DSC_0224.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb208/acusi1022/DSC_0225-1.jpg