PDA

View Full Version : Thơ Hoa Tigon Cải Biến



72f219longma
11-14-2009, 06:04 AM
"Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ..."
:small_heart_3:

Dưới đây là phản ứng của nhà binh:

"Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh về quê nội, mượn cà nông

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1258177771.jpg

Thục về phía ấy 500 phát ,
Em ở quê chồng có ớn không?"
:rauch0001:

Phản ứng của người lạc quan :

"Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh mừng biết mấy em biết không?
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm rồng .."
:ukliam2:

Phản ứng của dân nhậu:

"Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba đĩa...
Mượn rượu cho người vết thương lòng..."
:CungBia1:

Phản ứng của Chef :

"Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh về tự tử thế là xong,
Ruột gan, phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng .."
:102:

Phản ứng của Bắc Kỳ :

"Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh về chửi đổng giữa đám đông,
Bố, mẹ, ông, bà, nguyên dòng họ
Khốn kiếp, sao mày dám bỏ ông ...."

:76: