PDA

View Full Version : Đêm Họp Mặt A37 - Vùng Trời Lửa Đạnhung45qs
10-03-2019, 03:01 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1570071690-A37.jpg

TRAN LY
10-03-2019, 04:45 PM
Thưa Quý Anh
Chì đọc flyers đã vui rồi : Thấy tên các Anh Lệ Mộng Hoan, Trần Mạnh Khôi.. Lâm thành Mậu,,
Huỳnh văn Giàu .. rất mong được gặp..
Cám ơn Phi Dũng
Trần Lý

hue532
11-01-2019, 08:56 PM
Quý niên trưởng và chiến hữu ghi danh tham dự họp mặt A37 2020 với đại diện mỗi phi đoàn hoặc qua Email: a37reunion2020@gmail.com
Check gởi về thủ quỹ:
Nguyễn Công Vượng
15751 Cromwell Circle
Westminster CA93683
Cám ơn
Trương văn Huệ PĐ 532

hung45qs
08-13-2020, 02:59 AM
Hoãn lại Chương Trình Họp Mặt A-37
"Vùng Trời Lửa Đạn"
October 2nd, 2020
(Postponed)

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1597287134-IMG_2849.PNG