PDA

View Full Version : Tổng biểu tình 29/9.phusinh
09-28-2019, 03:08 AM
15/ TÂN THÁI ON:

tối thứ Sáu ngày 27/9/2019 ở Mỹ,
trưa thứ Bảy ngày 28/9/2019 ở Việt Nam.

on facebook:
https://www.facebook.com/100004483337392/videos/1392530490906382/

on You tube:
https://www.youtube.com/watch?v=Et-FPRciPcw

phusinh
09-28-2019, 01:12 PM
16/ BENNY TRƯƠNG IS ON:

sáng thứ Bảy ngày 28/9/2019 ở Mỹ,
chiều thứ Bảy ngày 28/9/2019 ở Việt Nam.
on facebook:
https://www.facebook.com/benny.truong.1654/videos/138390114111920/

Hồng Kông xuống đường kỷ niệm Cách Mạng Ô Dù
https://www.facebook.com/nangnhatmuaxieu/videos/490958644892474/UzpfSTEwMDA0MDgzNTcxNTk1MToxMzE1NjM1ODgyMTQ4MzE/

phusinh
09-28-2019, 02:12 PM
Reconnect:

https://www.facebook.com/benny.truong.1654/videos/138424924108439/

phusinh
09-28-2019, 07:14 PM
17a/ TÂN THÁI IS ON:

trưa thứ Bảy ngày 28/9/2019 ở Mỹ,
sáng Chúa Nhật ngày 29/9/2019 ở Việt Nam.

on facebook:

https://www.facebook.com/100004483337392/videos/1393234220836009/

phusinh
09-28-2019, 07:41 PM
Diễn đàn vừa bị đánh sập.

To reconnect:

https://www.facebook.com/100004483337392/videos/1393275517498546/

phusinh
09-28-2019, 07:53 PM
Sập 2 lần rồi.

Reconnect : https://www.facebook.com/266449734028906/videos/2467006283569059/

phusinh
09-28-2019, 11:15 PM
Thông báo.
Hôm nay, 29/9/2019 Benny Trương sẽ làm diễn đàn hơi trễ , khoảng 6:45 sáng giờ VN (7:45 PM EST ở Mỹ, 4:45PM California time)

phusinh
09-29-2019, 12:05 AM
17b/ BENNY TRƯƠNG IS ON:

chiều thứ Bảy ngày 28/9/2019 ở Mỹ,
sáng Chúa Nhật ngày 29/9/2019 ở Việt Nam.

on facebook:
https://www.facebook.com/benny.truong.1654/videos/138587744092157/
on You tube:
https://www.youtube.com/watch?v=slt2RLPi4K0

phusinh
09-29-2019, 03:52 AM
18/ TÂN THÁI IS ON.

tối thứ Bảy ngày 28/9/2019 ở Mỹ,
trưa Chúa Nhật ngày 29/9/2019 ở Việt Nam.

on facebook:
https://www.facebook.com/100004483337392/videos/1393582127467885/

phusinh
09-29-2019, 08:05 AM
19/ TÂN THÁI IS ON:

sáng Chúa Nhật ngày 29/9/2019 ở Mỹ,
chiều Chúa Nhật ngày 29/9/2019 ở Việt Nam.

on facebook:
https://www.facebook.com/100004483337392/videos/1393825570776874/