PDA

View Full Version : Chưa hết một đường bayhbinhphuong
08-26-2009, 12:22 PM
<embed src="http://www.authorstream.com/player/player.swf?r=0&p=261211_633921891396538750" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="354"></embed>

chimtroi
10-27-2009, 09:18 AM
Theo yêu cầu của admin, xin phép bác Hbinhphuong copy lại clip nầy để quý NT và quý bạn Liên Khóa cùng thưởng thức, trong chiều hướng tạo thêm sắc màu cho các sinh hoạt chuẩn bị Họp Mặt Liên Khóa 72-73-74 và Hội Ngộ các khóa Hoa Tiêu TT quốc nội vào năm 2010.
Xin cám ơn H2.
Chimtroi